НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Система моніторингу фондового ринку


Система моніторингу фондового ринку – один із найпріоритетніших проектів Комісії в галузі інформаційних технологій, побудови ефективного діалогу з учасниками ринку та відстеження оперативної інформації про ситуацію на ринку цінних паперів.

Проблематика побудови такої системи стояла досить давно, будучи нагальним питанням для розвитку вітчизняного фондового ринку. Саме тому з метою забезпечення розвитку та підтримки функціонування єдиної системи збору, обробки та аналізу адміністративних даних та інформацій від учасників фондового ринку з використанням технології електронного документообігу і було прийнято рішення про необхідність побудови та впровадження такої системи. Наразі регулятором спільно з учасниками ринку підготовлено та схвалено Концепцію модернізації системи фондового ринку України, а також план її реалізації.

За задумом розробників, впровадження системи передбачатиме кілька етапів:

  1. розробку програмної складової інформаційної системи;
  2. здійснення заходів щодо побудови інфраструктури центру збереження та обробки даних;
  3. побудову ситуаційного центру.

Розроблена концепція покликана впровадити нову політику та технологію державного регулювання, основою якої є ведення оперативного моніторингу стану фондового ринку та запровадження новітньої технології прийняття рішень державного управління на базі Ситуаційного центру, яка разом із запровадженням системи пруденційного нагляду створить умови для формування привабливого інвестиційного клімату в Україні. Окрім того, даний документ має сприяти підвищенню якості державного управління, розширення доступності національних і світових інформаційних ресурсів, скорочення строків та підвищення якості передачі інформації, підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями на фондовому ринку та підвищення рівня захисту та безпеки інформації.

Результатом такого підходу до реформи системи моніторингу та подачі інформації має стати уніфікована процедура подачі звітності, створення єдиної бази даних в комісії, яка буде корисною як для регулюючого органу, так і для учасників ринку.Loading, Loading!